“Vergeet dure mediacampagnes en investeer in medewerkers”

Richard Branson zei het al:

Customers don’t come first, employees come first. When you take care of them, they’ll take care of the customer.”

Wakker het enthousiasme aan van je personeel met Aanstekers gezocht! Dit half jaar engagement programma meet hoe enthousiast medewerkers werkelijk zijn en stimuleert hun betrokkenheid bij je organisatie. Bovendien leren medewerkers hoe ze het enthousiasme kunnen aansteken bij anderen.

Waarom Aanstekers gezocht!?

Het hebben van een heldere missie, visie, why of merkbelofte is voor organisaties tegenwoordig vanzelfsprekend. Maar herkennen medewerkers zich hier ook in? Zijn ze betrokken en dragen ze het verhaal van je organisatie enthousiast uit? En wat vertellen ze eigenlijk over je organisatie op een congres of een verjaardagsfeest? Relevante vragen in een tijd waarin mediabudgetten onder druk staan. Vergeet dure mediacampagnes, enthousiaste medewerkers zijn dé sleutel tot succes en groei van je organisatie. Met hun betrokkenheid en enthousiasme zorgen zij dat bestaande klanten graag blijven en nieuwe relaties graag klant worden. Recent onderzoek onderstreept het belang van enthousiaste en betrokken medewerkers:

“48% van de consumenten vindt medewerkers betrouwbaarder dan de pr-afdeling, of de CEO van het bedrijf.” Bron: 2016 Edelman Trust Barometer

"Succesvolle organisaties scoren aantoonbaar goed op bevlogenheid en betrokkenheid" Bron: Effectory

“Bedrijven met betrokken medewerkers presteren tot wel 202% beter” Bron: Gallup  

Wat biedt Aanstekers gezocht!?

Aanstekers gezocht! is een interactief medewerkers betrokkenheid programma van een half jaar dat ervoor zorgt dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij waar je organisatie voor staat en in gelooft. Het verbindt medewerkers, is gericht op actie en zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Aanstekers Gezocht! maakt bovendien dat ze nog enthousiaster over je organisatie worden en dit doorgeven aan klanten en relaties. Je krijgt vooraf en achteraf een heldere rapportage over hoe betrokken en enthousiast medewerkers zijn. 

Het programma

Aanstekers gezocht! programma bestaat uit de volgende stappen:

 1. Nulmeting
 2. Aanstekers vinden event
 3. Aanstekers betrekken workshop
 4. Van werknemers naar merknemers workshop
 5. Vuur aanwakkeren event
 6. Effectmeting

Het programma vindt plaats op een locatie naar keuze en duurt een half jaar. Vooraf bereiden we het voor met een klein team van sleutelfiguren uit je organisatie.

Aanstekers vinden event

Tijdens het Aanstekers vinden gaan deelnemers in discussie over hun organisatie zoals over hun persoonlijke betrokkenheid, beleving en enthousiasme, met als input de uitkomsten van de nulmeting. De discussie wordt gevoed door live antwoorden van de deelnemers met behulp van stemsoftware via hun smartphone of tablet. Zo weet je als directie of bestuur wat er daadwerkelijk leeft onder je medewerkers. Bovendien leren medewerkers tijdens een leuke en interactieve pitchsessie met collega’s hoe ze in hun eigen woorden anderen enthousiast kunnen maken over je bedrijf.

Kernteam workshops

In twee kleinere workshops gaat een kernteam van acht deelnemers met concrete acties aan de slag om de betrokkenheid van alle medewerkers te vergroten.  

Een medewerkers arena zorgt voor constructieve discussies met het management team en goede oplossingen en ideeën voor 

In één van de workshops ontwikkelt het kernteam een moodboard, die vertaald wordt naar een visual die het merk van de organisatie illustreert. 

Impact in de hele organisatie

De medewerkers binnen het kernteam bedenken acties om de medewerkersbetrokkenheid binnen de hele organisatie te vergroten. Het grote voordeel is dat de acties niet top-down, maar bottum-up bedacht zijn wat het het gevoel van invloed en het draagvlak onder medewerkers verder zal vergroten. De impact van het programma wordt daardoor alleen maar groter. 

Resultaat

In een half jaar tijd realiseer je als organisatie de volgende doelen:

 • Verbinding en richting: de neuzen zelfde kant op in je organisatie
 • Medewerkers kunnen een heldere een aanstekelijke pitch houden door met collega's praktisch te oefenen 
 • Medewerkers leren over de kracht van een persoonlijke drijfveer of de ‘why’ en het belang van hun eigen enthousiasme voor de groei van je organisatie
 • Medewerkers leren over waar hun organisatie als merk voor staat en kunnen het merk beter uitdragen naar anderen 
 • Medewerkers leren over het belang van ‘superpromoters’ en hoe ze actiever kunnen bijdragen aan het creëren van meer ‘superpromoters’. 

Voor wie?

Het Aanstekers gezocht! programma is bedoeld voor ambitieuze profit en non-profit organisaties die de stap willen maken van ‘goed naar geweldig’ door het potentieel van hun medewerkers nog beter te benutten. Het is geschikt voor organisaties of teams van veertig tot honderdvijftig personen.

Wat krijg je als organisatie?

 • Nulmeting: betrokkenheid en enthousiasme-peiling door een online survey
 • Evaluatie- en adviesgesprek o.b.v. rapportage van de resultaten van de nulmeting
 • Tijdens het Aanstekers event krijgen circa 40 deelnemers een stem in de discussie over de uitkomsten van de nulmeting door het gebruik van interactieve software
 • De vragen voor de medewerkers zijn afgestemd op je organisatie
 • De response is anoniem en wordt live gepresenteerd. 
 • Rapportage met kwantitatieve terugkoppeling van het enthousiasme binnen en buiten de organisatie
 • Een moodboard die door het kernteam wordt ontwikkeld en die vertaald wordt naar een visual die het merk van de organisatie illustreert
 • Een drietal ‘aanstekelijke’ T-shirts voor het eigen organisatieteam
 • Unieke groepsfoto waar het enthousiasme vanaf spat, uitstekend inzetbaar om enthousiasme op social media te delen
 • Effectmeting om te zien wat de resultaten van het programma zijn geweest

Ook enthousiast of eerst meer weten?

Bel of mail met:

Jasper van Bochove: 06 81 56 26 14, jasper@caramelbusiness.nl
Roderik Berghegen: 06 30 13 9682, roderik@pitvis.nl

Aanstekers Gezocht! is een initiatief van Caramel Business en Pitvis.

 

 
“Jouw bedrijf laten
groeien door enthousiasme?”